Stereotyp

znaczenie stereotypu
  • 745
W psychologii społecznej stereotyp to nadmiernie uogólnione przekonanie o określonej kategorii ludzi. Jest to oczekiwanie, które ludzie mogą mieć w st...