Adresy

Czy nazwa domeny może mieć zarówno adresy IPv6, jak i IPv4?
  • 2060
Tak, możesz mieć zarówno adresy IPv4, jak i IPv6 powiązane z tą samą nazwą DNS. Zgodnie z ogólną zasadą usługi powinny być udostępniane zarówno przez ...